Direktesending av gudstjeneste fra Gruben kirke. Seremonien ble vist til flere via sosiale medier enn det vanlige tilskuertallet i kirken, og var ekstra spesiell på grunn av den krevende isoleringen i koronatiden. Tilskuere deltok fra ulike deler av landet og kunne sende inn varme hilsener og kommentarer underveis i sendingen.

Streaming-operatør Benjamin og kameraoperatør Tonje håndterte hele sendingen, med tre kameraer, bildemiks og andre innklippsbilder, som sangtekster, logo og videosnutter filmet på forhånd.

Sitat fra kunde:

«Da koronapandemien gjorde at også kirkebygg måtte stenges for at folk kunne samles til gudstjeneste, opprettet vi samarbeid med Tonje og TV Klipp.

Ved å få streamet gudstjeneste i Gruben kirke ble det plutselig mulig for veldig mange å delta i en gudstjeneste likevel. Det var en fin opplevelse!»

Karianne Egeberg Gullfjell / Prest, Den Norske Kirke