Filmproduksjon er krevende noen ganger. I Fosterhjem Helgelands tilfelle oppstår en rekke etiske problemstillinger, selv før produksjonen har begynt. Barneskuespillere, et vanskelig tema.

TV Klipp anbefalte heller en animasjonsfilm. Vi har dyktige samarbeidspartnere på animasjon, og i dette tilfelle vår egen animatør på jobb. Birgitte håndterte oppdraget strålende og tok hensyn til alle detaljer i forbindelse med teamet i filmen.

Fosterhjem Helgeland bruker filmen på digitale flater til å skape oppmerksomhet rundt tjenestene sine, behovet og merkevaren på en sofistikert måte.