Helgelandssykehuset opplæring CBRNE

Helgelandssykehuset har flere avdelinger i Nordland. Noen ganger er det viktige kurs og interne møter som bør formidles til flere avdelinger. Da er direktesendinger og opptak gunstige på flere måter. Denne gangen var temaet kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler.

Benjamin var først med på opptak av testing, som senere ble brukt i presentasjonen underveis i kurset. Denne presentasjonen ble innbakt i direktesendingen, slik at tilskuere på Internett fikk med seg alt innholdet.

På grunn av informasjonen er ikke opptaket offentliggjort, og er kun tilgjengelig via sykehusets kanaler.