Konserten, Music with Joy 2020, med elever fra Rana kulturskole og Petrozavodsk musikk- og kulturskole i Russland er et prosjekt i anledning Havmannjubileet. Det hele skulle avsluttes med en felles konsert som ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Senere fikk kulturskolen støtte til å gjennomføre prosjektet digitalt. Da måtte man  synkronisere musikere fra Russland og Norge i et komplisert samarbeid.

Etter tidligere vellykket samarbeid tok Rana Kulturskole kontakt med TV Klipp, og spurte om vi kunne gjennomføre sendingen.

– Det har vært et stort apparat rundt, og jeg er veldig glad for alle samarbeidspartnere vi har hatt. Uten de kunne vi ikke gjort dette – Elena Beck til Rana Blad

Sendingen ble sendt på Facebook og YouTube samtidig.