Når koronapandemien plutselig traff oss ble mange sittende på hjemmekontor. Det hersket mye usikkerhet blant lokale bedrifter, som ikke ble besvart i nasjonale nyheter. Annfrid Olsen og Ole Kolstad i Rana Utviklingsselskap (RU) kontaktet TV Klipp for en åpen prat om digitale muligheter i den nye hverdagen.

I et web-møte presenterte Tonje og Martin ulike måter å digitale arbeidshverdagen, men også hvordan budskapet kunne formidles effektivt til bedriftene. Målet var å holde samfunnshjulene i gang på tross av restriksjonene. Vi ble enige om at det måtte gjøres en undersøkelse blant bedriftene – på samme måte som TV Klipp utfører kundeundersøkelser i digital markedsføring – for å avdekke utfordringer og informasjonsbehov. Deretter kunne man produsere innholdet det var behov for, og distribuere med direktesending av webinarer med eksperter, i regi av Ranaregionens Næringsforening.

Webinarene ble planlagt og Benjamin sørget for at de tekniske problemstillingene ble løst på riktig måte. Foredragsholdere måtte kringkaste fra eget hjem, uten behov for fysiske møter eller besøk. Alt ble organisert og gjennomført via telefon og Internett.

I tiden før direktesendingene annonserte vi tilbudet regionalt på sosiale medier. Dette gjorde det lettere for lokale bedrifter å oppdage tilbudet, og ordet spredde seg til alle berørte.

I sendingen fikk lokale bedriftsledere viktige tips og informasjon om tiltak. De kunne også sende inn spørsmål og kom i kontakt med foredragsholderne. Dette bidro til nettverksbygging i regionen, som styrker oss generelt. Sendingene har flere tusen visninger og ligger ute på Facebook.

Ranaregionens næringsforening facebook annonse