Grøbben american diner foto 2

TV Klipp har mye erfaring med fotografering av mat. Kanskje spesielt på grunn av vårt samarbeid med Acrtic Rein og Vilt. Så når Grøbben American Diner i Mo i Rana ville annonsere varene sine, stilte vi gjerne opp.

Bildene ble brukt i en lokal kampanje på Facebook og Instagram. Bildene fikk mye oppmerksomhet og restauranten opplevde den beste helgen noen sinne, rett etter annonseringen.