DeLaval bonde

DeLaval er verdensledende leverandør av løsninger for melkeproduksjon. De jobber med å forbedre melkeprodusenters produksjon, dyrevelferd og livskvalitet. De utvikler, produserer og markedsfører selv, og forstår viktigheten av gode bilder i innholdet de produserer. Derfor bestilte de fotografering fra TV Klipp når de trengte bilder av melkebønder.

Vi fotograferte på Hemnesberget i Nordland og Stokke i Vestfold.