Før og gjennom 17. mai tok vi opptak av ulike deler av feiringen. Med rask planlegging filmet vi på ulike plasser på strategiske tidspunkt. Senere redigerte vi sammen en helhetlig video, men flere av filmene ble brukt i individuelle sammenhenger.

Vi synes alltid det er ekstra stas å produsere kosteffektivt: Produsere til flere formål i en og samme produksjon. Om man planlegger godt, kan man lage innhold i lang tid fremover, selv om produksjonen kun tar en arbeidsdag.