Haneseth Energi, hadde behov for en fengende og inviterende video til bruk for rekruttering av nye ansatte, og ellers assistanse med å kjøre en annonsekampanje for økt oppmerksomhet rundt stillingsutlysningen. Takket være et langvarig samarbeid med TV Klipp hadde vi et rikholdig arkiv av videoopptak med tilknytning til firmaet – nok til å kunne skreddersy en film til dette formålet uten å måtte gjøre nye opptak. Dette gjorde også at filmen kunne ferdigstilles på svært kort varsel.

Filmen ble redigert sammen med grunnlag i Haneseths opplysninger om de utlyste stillingene, og det ble laget ulike versjoner til bruk for publisering og annonsering. Vi gjennomførte så en annonsekampanje på Facebook, og forfattet en stillingsutlysnings-tekst til å publisere på nettside og FINN.

Filmen ble noe justert etter som behovene til Haneseth forandret seg i løpet av rekrutteringsperioden.