Midgardsblot er en musikkfestival som holdes på historisk grunn ved Borrehaugene i nærheten av Horten. Festivalen har et sterkt norrønt tema, og mange kommer minst like mye for den kulturelle opplevelsen som den musikalske. Vi i TV Klipp så muligheten for å fortelle mange gode historier om opplevelsen herfra, og tok kontakt med festivalen med en idé om å lage en kort serie tematiske filmer. Responsen var svært positiv. Festivalen ønsket seg filmer som kunne formidle festivalopplevelsen på en mindre overfladisk måte enn typiske «aftermovies».

En sentral del av konseptet i filmene ble å la oss selv lede an som «programledere», eller en form for ambassadører, som rapporterer det vi ser og hører. Tanken var å skape karakterer som kan ta inn over seg «Midgardsblot-verdenen», lære og la seg begeistre på vegne av seeren – noe som er en velprøvd og effektiv metode for å introdusere utenforstående til nye konsepter. Denne metoden er brukt flittig i alle former for historiefortelling, og et typisk moderne eksempel er vlog-filmen, hvor filmskaperen tar rollen som guide, deltaker og formidler samtidig.

Opptakene ble gjort gjennom hele festivalen, og det ble lagt stor innsats i å utforme filmene på en måte som ville slippe til ulike synspunkter, og ellers bredden i hva som er mulig å oppleve.

Under kan du se et annet eksempel fra filmserien.