Flatsetsund Engineering (FLS) så muligheten for å lage en promoteringfilm for deres system Caligus R500 for avlusing av oppdrettslaks da de skulle holde en demonstrasjon for bransjen om bord på skipet Steinar Olaisen, hvor systemet var installert. Vi i TV Klipp ble kontaktet med forespørsel om å bli med for lage denne filmen på kort varsel.

Opptakene ble gjort i løpet av en kort dag ved anlegg utenfor Herøy, med Caligus R500-systemet i drift, med opptak fra luft, dekk og under vann. Målet var å dekke hele prosessen, fra skipet legger til merd, «suger» laksen opp og inn i skipets tanker, til laksen sendes gjennom systemet og blir spylt ren for lus, og til slutt inspisert av veterinærer og sluppet tilbake i ny merd.