Bilde fra direktesending Jan Kjærstad

Nordland Fylkesbibliotek har lansert karanteket.no – en samleside for digitale bibliotektjenester. I forbindelse med lanseringen ville de arrangere en direktesending med Jan Kjærstad, en av landets fremste forfattere. Samtidig ville de nå ut til målgruppen sin, og tok kontakt med oss.

Med en snau uke på oss, hev vi oss på. For å kunne bygge oppmerksomhet rundt intervjuet med Jan Kjærstad, bestemte vi oss for å bruke sosiale medier. Facebook-siden ble opprettet og vi produserte annonser for arrangementet og karanteket.no.

Fordi karanteket er en samleside, var det viktig å finne en infrastruktur som fungerte på tvers av mange aktører. For eksempel om lokale bibliotek arrangerer innhold som kan være aktuelt for et større publikum. Vi laget en strategi og bruksanvisning som fokuserte på smidighet og reliable løsninger. Vi testet og forsikret oss om at direktesendinger kunne bygges inn på nettsiden og sendes til flere Facebook-sider på samme tid.

Det er nå svært enkelt for bibliotek å inkludere karanteket som medarrangør i sine arrangement, og svært enkelt for karanteket å videreformidle budskapet enten organisk eller med annonsering.

Sitat fra kunde:

«Flott gjennomføring av andre Karanteket-arrangement! Jeg er imponert over hele produksjonen, forfatterne og intervjueren. Godt jobba.»

Anita Much Kulset / Fylkesbiblioteksjef, Nordland Fylkesbibliotek