Lurøy Kommune tok kontakt med TV Klipp for å produsere en film for promotering av kommunens satsing på omsorgstilbud. Planen var å reise rundt på fem ulike plasser i kommunen i løpet av én dag og holde åpning av nye sentre og avdelinger, og ha filmteam med for å dekke begivenhetene, i tillegg til å filme og fotografere lokalene og de ansattes omgang med beboerne. Det var et ønske at filmen også skulle kunne brukes for å rekruttere nye ansatte i omsorgssektoren i kommunen.

For å sikre den nødvendige variasjonen i opptak med så kort tidsskjema engasjerte TV Klipp dronefotograf Benjamin Strøm fra Drone Nord til å ta seg av droneopptak. TV Klipp gjennomførte ellers stillfoto, intervjuer og generelt videoopptak fra bakken.

I etterkant ble det utviklet en dramaturgi for best mulig å balansere de ulike synspunktene som kommer frem i filmen, og skape en flyt mellom temaene vi ønsket å formidle. Filmen ble levert i en fullversjon og flere kortere versjoner med spisset tema til publisering på sosiale medier.