Haneseth Energi, totalleverandør av elektromekaniske tjenester, tilbyr permanent installasjon og utleie av strømaggregater fra merket Inmesol. Dette tilbudet ønsket de å få promotert gjennom en reklamefilm. Som tidligere leverandør av film og innhold til sosiale medier ble TV Klipp kontaktet for å produsere reklamefilmen.

Opptakene ble i hovedsak gjort i to omganger – én på anlegg oppe på fjellet og én under transport av aggregat fra Haneseths verksted ut til byggeplass. Som i tidligere prosjekt skrev vi manus og spilte inn fortellerstemme. Forteller er Stian Heggli Kleftås.

Senere ble det laget en ny versjon av filmen kortet ned til 30 sekunders lengde (se under), for å kunne bruke den i annonsekampanje på sosiale medier. Denne versjonen ble også tillagt opptak fra Kvarøy Smolt i Mo Industripark, hvor Haneseth Energi har installert nødstrømsaggregat.