Kran- og transportfirmaet Ice Drift engasjerte TV Klipp for å lage en film som ville vise bredden i tjenestene til bedriften, men også kommunisere deres verdier på en fengende måte. Gjennom samtaler med bedriftens kunder etablerte vi en kundepersona, som gav oss god oversikt over hva slags målgruppe filmen burde sikte seg inn mot.

Over en lengre periode fulgte filmfotografer fra TV Klipp Ice Drifts ansatte ut på oppdrag for å fange et godt utvalg av arbeidssituasjoner. Til slutt ble det utviklet en idé om å knytte det hele sammen i en narrativt drevet historie. Det ble utviklet manus og storyboard, og organisert en stor, 2-dagers innspilling med samtlige av Ice Drifts ansatte og hele utstyrsparken på industrikaien i Mo i Rana. Resultatet ble en mengde spektakulære opptak både fra bakke og fra luft, med koreograferte manøvrer utført av kranbiler, hjullastere og lastebiler.

Ut i fra dette materialet ble det produsert en «hype»-film til ren promotering av bedriften, og også en referansefilm med uttalelser fra Ice Drifts fornøyde kunder (se under).